GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Radek Konečný se sídlem Městečko 133, 696 345 Dambořice, IČ: 758 20 111 si velice váží Vaší důvěry a ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost. Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních dat jsou rad.konecny@seznam.cz

Na našich stránkách jsou zejména osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu) zjišťovány a zpracovávány na různých místech. Nyní se Vám pokusíme poskytnout co možná nejpodrobnější přehled o tom, co se u nás s Vašimi údaji děje.

1. Zjišťování údajů

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Zjištěné údaje nejsou v žádném případě prodávány ani nejsou využívány jiným komerčním způsobem. Osobní údaje jsou vyžadovány v rámci procesu tvoření objednávky, při registraci, která umožňuje přístup k osobnímu zákaznickému kontu, při zasílání dotazů nebo požadavků prostřednictvím kontaktního formuláře. Kromě toho ukládáme další, neosobní údaje za účelem průběžného zlepšování funkčnosti našich webových stránek.

2. Využití Vašich údajů

Při zpracování Vašich údajů máme vždy na zřeteli nutnost zajistit jejich ochranu v souladu se zákonnými ustanoveními. Vždy, když máte při návštěvě našich webových stránek možnost zadat osobní údaje, prosíme Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako povinná, je třeba vyplnit, aby mohl být Váš dotaz nebo Vaše objednávka zpracovány. Další údaje jsou uváděny dobrovolně – jsou využívány při optimalizaci naší on-line nabídky, popř. ke statistickým účelům.

3. Využití Vašich údajů k marketingovým účelům / Newsletter

Vaše údaje dále v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany osobních údajů využíváme pouze k našim vlastním marketingovým účelům. Usilujeme především o to, aby naše nabídka co nejlépe odpovídala Vašim potřebám. S takovýmto využitím Vašich údajů můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašlete na níže uvedené adresy.

4. Poskytování údajů

V souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží poskytujeme Vaše údaje společnosti za účelem dodán a doručení zboží.

Pro dopravdu zásilek využíváme společnosti Česká pošta s.p.

I tato společnost se zavazuje v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji i k dodržování našich vlastních standardů týkajících se ochrany údajů.

5. Bezpečnost při platebním styku

Radek Konečný umožňuje platbu na dobírku nebo převodem peněžních prostředků na náš bankovní účet. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny výše popsanými bezpečnostními standardy. 

6. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou Vaším prohlížečem ukládány na Vašem počítači. Cookies umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a např. Vám naši reklamu na speciální akce ukazovat jen omezeně. Cookies nám umožňují optimálně přizpůsobit naši internetovou nabídku Vašim potřebám.

7. Úprava osobních údajů na eshopu

Své údaje si můžete kdykoli prohlížet, zpracovávat nebo měnit.

8. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

9. Informační povinnost a právo na vyslovení nesouhlasu

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Radek Konečný, Městečko 133, 696 35Dambořice, IČO: 758 20 111. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Jsme proto připraveni Vám kdykoli zodpovědět Vaše dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese rad.konecny@seznam.cz . Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo vyjádřit nesouhlas, využijte prosím níže uvedený kontakt.

Radek Konečný

Městečko 133

696 35 Dambořice

IČO: 758 20 111

Tohle ustanovení ohlednně zpracovní osobních údajů platí ode dne 25.5.2018.